NS Leoš Janáček očima dětí

Délka 8,2km

12 informačních tabulí

4 rozhledové tabule

2 interaktivní hudební prvky

Popis trasy

1. Úvodní zastávka trasy
2. Kroužek pod akáty
Od informačního centra na Hukvaldech (bývalá škola) vyrazíme po turistické značce místního značení (žlutobílý čtvereček) kolem kostela sv. Maxmiliána, kde se nachází obnovené posezení – zde se Leoš Janáček scházel se svými přáteli v „Kroužku pod akáty“.
3. U hřbitova

Pokračujeme hukvaldským náměstíčkem po cestě ke hřbitovu, kde je další zastavení. Tady, na hřbitově, může shlédnout hrobu rodičů skladatele Leoše Janáčka.

4. Korýtka

Po cestě se dále dostaneme na křižovatku u rybníka – odbočíme vlevo a procházíme Horním Sklenovem. Asi po 200 metrech odbočujeme vpravo a po dalších 50 metrech odbočíme doleva a dostáváme se na polní pěšinu, která nás přivede ke studánce se zvoničkou. Polní stezka nás dále vede k mysliveckému posedu, kde se ostře dáváme vpravo a asi po 300 metrech přicházíme k zastavení „Korýtka“. Tady si můžeme odpočinout na lavičce, osvěžit se čerstvou pramenitou vodou a popřípadě si zahrát na akustický interaktivní prvek „xylofon“, má 8 tónů a je laděn od tóniny „C“.

5. Vrchy
Odpočatí a osvěžení se vydáme po cestě kolem malé úpravny vody, odbočíme doprava na polní cestu a stoupáme na Vrchy (424 m.n.m.). Na vrcholu se nám otevírají krásné výhledy na blízké i daleké okolí. Za dobré viditelnosti je odtud možno spatřit horu Praděd, Lysou horu, Javorník, lázně Klimkovice, rozhlednu Bílá hora, letiště Mošnov, Oderské vrchy… – k dobré orientaci nám poslouží výhledové panely s fotomapami a popisy vrcholů. Také si můžeme zaklinkat na zdejší zvoničku, kterou vybudovali hukvaldští turisté.
6. Pivovar
Vydáme se dále traversem po luční pěšině z kopce a asi po 300 metrech odbočujeme doprava. Míříme přes malý můstek (nad bývalým mlýnským náhonem) k místnímu pivovaru, k „Hostinci na zastávce“. Tady můžeme ochutnat zdejší hukvaldské pivo.
7. sv. Nepomuk
Od pivovaru zamíříme přes cestu k dalšímu zastavení, k soše sv. Nepomuka u řeky Ondřejnice.
8. Lípí
Po nově vybudované cestě, určené pro pěší i cyklisty, se vydáváme proti proudu řeky kolem splavu s odpočinkovým místem až k dalšímu zastavení „Lípí“.
9. Splav
Po mostě přejdeme řeku Ondřejnici a po jejím druhém břehu, po zpevněné cestě, dojdeme k dalšímu odpočinkovému místu u splavu, zvanému „hukvaldský Stonehenge“. Volně položené kameny mají svou symboliku, spojenou s tvorbou Leoše Janáčka. Zde se nachází druhý akustický interaktivní prvek, tzv. „dendrafón“ – je složený z 9 kůlů různých dřevin, každý kůl vydává po úderu jiný zvuk.
10. Koupaliště
Opouštíme toto místo a po 200 metrech se nacházíme u dalšího zastavení, v areálu „Na koupališti“. Tady se můžeme občerstvit ve stylové hospůdce.
11. Janáčkova lavička
Po příkrých schodech (asi 60) míříme k chatovišti, kousek trasy jdeme po asfaltové cestě a na jejím konci, u lyžařského vleku, odbočujeme ostře vpravo a vydáváme se do prudkého stoupání. Po 300 metrech sledujeme lesní pěšinu, která nás dovede k dalšímu zastavení, k „Janáčkové levičce. Toto místo je nejvyšším bodem na trasy naučné stezky. Můžeme si tu po namáhavém výstupu odpočinout na lavičce a pokochat se výhledy na hrad Hukvaldy.
12. J.V. Sládek
Po odpočinku se vydáme k rozcestí turistických značek. Zde se dáme z kopce a po 50 metrech pokračujeme vlevo traverzovým chodníčkem na lesní cestu nad Podlesím. Tady pokračujeme doprava lesní úvozovou cestou k chatovišti na Podlesí, k dalšímu zastavení věnovanému zdejšímu rodáku akademickému malíři J. V. Sládkovi, který zde pobýval a maloval.
13. Památník L. Janáčka
Po asfaltové cestě zamíříme k mostu přes řeku Ondřejnici. Přejdeme hlavní cestu a po tzv. Velké straně dojdeme k památníku Leoše Janáčka (dům Leoše Janáčka), kde se nachází poslední zastavení naučné stezky.